ทำความรู้จักกับ Disruptive technologies
News

By Aof® - 28/06/2019

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกคืออะไร
  ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้น และด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ได้เข้ามาสร้างความสะดวก สบาย มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการผลิตรถยนต์ หรือแม้แต่อาหาร และมี AI ที่เข้ามาช่วยในในการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์มากยิ่งขึ้น เช่น ยานพาหนะไร้คนขับ อินเตอร์เน็ตไร้สาย และอื่นๆ โดยเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่นี้ได้เกิดจุดเปลี่ยนให้ธุรกิจทั้ง ภาครัฐ และเอกชน ได้หันมาศึกษา และให้ความสำคัญต่อเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะได้รู้ทันคู่แข่ง และมีความเร็วในการแข่งขันทางธุรกิจ

12 เทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลก
1.Mobile internet
 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น Laptop SmartPhones ที่สามารถตรวจโรคได้ในระยะไกล การเจาะเลือดโดยติดตั้งเครื่องมือกับ SmartPhone แล้วให้ SmartPhoneตรวจสอบน้ำตาลในเลือด หรือการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเตอร์เน็ต
2.Automation of knowledge work
 ขณะนี้ทาง IBM ผลิตเครื่องมือที่ชื่อว่า Watson เป็น AI ที่เข้ามาช่วยเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูล และแนะนำเรื่องต่างๆ เช่น Watson bot chat ที่เข้ามาช่วยตอบปัญหาของลูกค้า หรือ Watson Software ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
3.Internet of things (IoT)
 ควบคุมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรในโรงงาน หรือจะเป็นตัวสินค้าที่ฝังชิพ เพื่อบอกที่อยู่ของสินค้านั้น และส่งข้อมูลมายังระบบกลาง
4.Advanced robotics
 หุ่นยนต์ที่เข้ามาช่วยเหลือมนุษย์ และมีบทบาทมากขึ้น เช่น หุ่นยนต์ที่เข้ามาช่วยเรื่องผ่าตัด เพื่อให้แม่นยำ และลดความเสี่ยงกับคนไข้ หุ่นยนต์ภายในโรงงานที่เข้ามาช่วยตัดต่อ หรือผลิตชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อลดการทำงาน และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์
5.Cloud technology
 เทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องของการเก็บข้อมูล และซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อใช้งานได้รวดเร็วและ สะดวกมากยิ่งขึ้น
6.Autonomous vehicles
 โดรน ที่สามารถเป็นอาวุธทำลายล้างได้ ไว้ถ่ายรูป สำรวจพื้นที่ ที่เข้าถึงได้ยาก และเสี่ยงอันตราย ไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นดิน อากาศ หรือแม้กระทั้งทางน้ำ ยังรวมไปถึงรถยนต์ไร้คนขับ ซึ่งปัจจุบันก็เริ่มมีออกมาให้เห็นกันบ้างแล้ว
7.Next-generation genomics
 เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ที่เข้ามาปรับปรุง และพัฒนายีนส์เพื่อรักษาโรค ตลอดจนพัฒนาพันธุ์สัตว์ แลพืชให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
8.Next-generation storage
 เทคโนโลยีการจัดเก็บไฟฟ้า และพลังงาน เช่น แบตเตอรี่ ลิเทียม-ไอออน ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อขับเคลื่อนยานยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าและไฮบริด ปัจจุบันก็มีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าออกมาให้เห็นไม่น้อย
9.3D Printing
 การพิมพ์ระบบสามมิติ ทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าลดลง เช่นการพิมพ์สินค้าออกมาเป็นชิ้นๆที่สามารถจับต้องได้ หรือจะเอามาประกอบเป็นชิ้นงานที่ใหญ่
10.Advanced materials
 การผลิตวัสดุใหม่ๆ เช่นวัสดุที่ทำความสะอาดตัวเอง ให้กลับสู่สภาพเดิมเสมอ วัสดุที่แข็งแรงและเบาเป็นพิเศษ หรือเป็นสารตัวนำไฟฟ้า
11.Advanced oil and gas exploration and recovery
 เทคโนโลยีเครื่องจักรในการขุดหาน้ำมัน หรือแก๊สธรรมชาติ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นหาแห่งทรัพยากรธรรมชาติ
12.Renewable electricity
 เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากแหล่งต่างๆ ที่ไม่มีวันหยุด เช่น ผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงแดด ลม น้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันก็มีตัวอย่างให้เห็นเช่น แผงโซลาแซลที่ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ หรือจะเป็นกังหัดน้ำที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำ


KTN Business Solutions
Keerati Tarveechai (Aof)
0 2938 5739, 09 9616 0596
sales@ktnbs.com
sales@ktnbusinesssolutions.com

Aof®

ยังไม่มีข้อมูลประวัติ

Twitter  Facebook  Line  Google+  Stumbleupon  
expand_less