เกิดอะไรขึ้นหลังจาก IBM ขาย AppScan, BigFix, Unica, Portal, Notes, Domino, Connections ให้ HCL มูลค่า 57,600 ล้านบาท
News

By 9notes - 24/03/2019

เกิดอะไรขึ้นหลังจาก IBM ขาย AppScan, BigFix, Unica, Portal, Notes, Domino, Connections ให้ HCL มูลค่า 57,600 ล้านบาท จากเมื่อปลายปีก่อน ปี 2018 บริษัท HCL Technologies ได้ประกาศเข้าซื้อกิจการ Software บางส่วนของ IBM ที่มูลค่า 1,800 ล้านเหรียญหรือราวๆ 57,600 ล้านบาท โดยในดีลนี้ได้ครอบคลุมถึง Software ชื่อดังหลายตัวของ IBM ได้แก่ AppScan, BigFix, Unica, Portal, Notes, Domino และ Connections
WHATHAPPENDOMINO10

ยอดผู้ใช้งานดาวน์โหลด Beta Version 2500+


ยอดผู้ใช้งานทดสอบ Domino Mobile Application 800+


จำนวนลูกค้าที่กลับมาใน Q4-2018 180+


จำนวนลูกค้าที่ Renew เพิ่มขึ้นถึง 9%+


ยอดผู้ใช้งานดาวน์โหลด Verse on Premises 220+


ยอดผู้ใช้งานดาวน์โหลด Domino Community Edition สูงขึ้น 1200+ ภายใน 2 สัปดาห์


9notes

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาแอพพิลเคชั่นและอบรมระบบ IBM Notes มากว่า 15 ปี และยังเป็น Community Founder www.9notes.net

Twitter  Facebook  Line  Google+  Stumbleupon  
expand_less