ตารางไคลเอ็นต์เเต่ละแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Sametime
News

By Jeje - 21/09/2020

HCL Sametime

 Q:มีหลายวิธีในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Sametime มีวิธีกำหนดค่าประเภทไคลเอ็นต์ที่อนุญาตหรือไม่? สามารถบล็อกลูกค้าบางประเภทได้หรือไม่?

นอกจากนี้คุณสามารถดูว่าผู้ใช้รายใดเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Sametime โดยใช้ไคลเอ็นต์ที่สร้างขึ้นเองไคลเอ็นต์ Sametime หรือไคลเอ็นต์ Notes

A:ไคลเอ็นต์ที่ล็อกอินเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ Sametime ประกาศประเภทไคลเอ็นต์เมื่อล็อกอินดังนี้:


Client type
Client
Client ID
Anonymous Client ID
Sametime Connect clients (stand-alone) Sametime Connect 11.0 & 11.0 FP1
0x1312
Sametime Connect 10.0
0x1311
Sametime Connect 9.0.1
0x130F
Sametime Connect 9.0
0x130E
Sametime Connect 8.5.2
0x130D
Sametime Proxy clients Sametime 11 Proxy server (New Browser client)
0x14C3
Sametime 10 Proxy Server (New Browser client)
0x14C1
Sametime 9 Proxy Server (Browser client)
0x14AF
Sametime 9 Proxy Server (Meeting client, redirected from login page)
0x14B1
0x1CB1
Sametime 9 Proxy Server (Meeting client)
0x14B2
0x1CB2
Sametime 9 Proxy Server (iNotes client)
0x14B4
Sametime 9 Proxy Server (SDK App)
0x14B6
0x1CB6
Sametime 9 Proxy Server (SDK App) with concurrent login support
0x14B8
Sametime browser (Web proxy) client 8.5.2
0x14AD
Sametime browser (Web proxy) client 8.5.1
0x14A2
Sametime browser (Web proxy) client 8.5.0
0x14A0
Verse
0x14B9
Sametime Directory applet Sametime Directory applet 7.5.1 IMLU and later
0x1010
Sametime Meetings Sametime Meeting Room client (browser)
0x1099
0x1899
Sametime Mobile and STLinks Sametime 11 Mobile for iOS
0x1453
Sametime 11 Mobile for Android
0x1454
Sametime 10 Mobile for iOS
0x1451
Sametime 10 Mobile for Android
0x1452
Sametime 9 Mobile for Browser
0x1443
Sametime 9 Mobile for iOS
0x143A
Sametime 9 Mobile for Android
0x143B
Sametime 9 Mobile Embedded for iOS
0x143E
0x1C3F
Sametime 9 Mobile Embedded for Android
0x143F
0x1C3F
Sametime Mobile 8.5.2 IFR1 for iOS
0x143A
Sametime Mobile 8.5.2 for iOS
0x143A
Sametime Mobile MIDP client 8.5.2
0x1437
Sametime Mobile 8.5.2 for Windows Mobile Expeditor
0x1438
Sametime Mobile 8.5.2 for Android
0x143B
Notes clients Notes 11.0.1 (using embedded Sametime 11.0 FP1)
0x122B
Notes 11 (using embedded Sametime 11.0)
0x12A2
Notes 10 (using the embedded Sametime 9.0.1 client)
0x122A
Notes 9.0.1 (using the embedded Sametime 9.0.1 client)
0x129C
Notes 9.0.1 (using the embedded Sametime 9.0 client)
0x1299
0x129A
Notes 9.0.1 (using the embedded Sametime 8.5.2 client)
0x1298
Notes 9.0 (using the embedded Sametime 9.0.1 client)
0x129B
Notes 9.0 (using the Sametime 9.0 client)
0x1247
Notes 9.0 (using the Sametime 8.5.2 client)
0x1246
Notes 9.0 Beta
0x1246
Notes 8.5.3 (using the embedded Sametime 8.5.2 client)
0x1244
Notes 8.5.3 (using the embedded Sametime 8.5.1 client)
0x1243
Notes 8.5.3 Basic/Admin client
0x1216
Notes 8.5.2 (using the embedded Sametime 8.5.2 client)
0x1240
Notes 8.5.2 (using the embedded Sametime 8.5.1 client)
0x123D
Notes 8.5.2 (using the embedded Sametime 8.0.2 client)
0x123C
Notes 8.5.2 Basic/Admin client
0x1216
Telephony Telephony Presence Adapter 8.5.1
0x17AA
Third party Trillian Pro with IBM Sametime Plug-in 1.2.1 (alphaworks)
0x16BB
0x1EBB
Trillian Sametime Plug-in 0.9.2.0 (SourceForge)
0x16AA
0x1EAA
GAIM Meanwhile 1.2.8
0x1700
0x1F00
Pidgin Instant Messaging 2.5.1
0x1700
0x1F00
Toolkits Default value for clients on top of the C++ toolkit, (such as GXS Monitor)
0x1000
0x1800
Default value for clients on top of the Java toolkit (such as BlackBerry client)
0x1001
0x1801
v11 Web SDK
0x14C4
v10 Web SDK
0x14C2
Proxy 8.5.2 SDK clients
0x14AB
0x1CAB
Proxy 8.5.2 SDK in iNotes
0x14A4
0x1CA4
Proxy 8.5.1 SDK clients
0x14A3
0x1CA3
Proxy 8.5.0 SDK clients
0x14A1
0x1CA1
Proxy 8.5 SDK in iNotes
0x14A4
0x1CA4

การกำหนดประเภทไคลเอ็นต์
 คุณสามารถเปิดใช้งานการตั้งค่าการดีบักต่อไปนี้ในไฟล์ sametime.ini เพื่อกำหนดแพลตฟอร์มไคลเอ็นต์สำหรับไคลเอ็นต์ต่าง ๆ

[Debug]
VPS_DEBUG_LOGIN_MSG = 1

จากนั้นตรวจสอบไฟล์การติดตาม stcommunity_ * txt สำหรับ eType = หรือสำหรับชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้ที่คุณกำลังทดสอบด้วย

Jeje

เป็นผู้ที่มีความสนใจในเทคโนโลยีไอที และ Opensource เช่น Linux OS, CentOS, Zimbra, Zental

Twitter  Facebook  Line  Google+  Stumbleupon  
expand_less