เรียนรู้เกี่ยวกับการอัพเกรด IBM Domino V9.0.1
News

By Jeje - 21/07/2020

เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการอัพเกรดเซิร์ฟเวอร์ จาก IBM Domino V9.0.1 ไปยังเวอร์ชั่น HCL Domino V11.0.1 ที่เป็นมาตรฐานโดยทั่วไป

วิดีโอนี้แสดงให้เห็นถึงลำดับมาตรฐานของกิจกรรมเพื่ออัพเกรดเป็นเซิร์ฟเวอร์ #Domino มันทำหน้าที่เป็นแนวทางทั่วไปสำหรับการอัพเกรด Domino

INSTALL


Jeje

เป็นผู้ที่มีความสนใจในเทคโนโลยีไอที และ Opensource เช่น Linux OS, CentOS, Zimbra, Zental

Twitter  Facebook  Line  Google+  Stumbleupon  
expand_less