IBM Connections สุดยอดระบบองค์ความรู้ (Knowledge Management) ในองค์กร
News

By 9notes - 27/02/2018

IBM Connections สุดยอดระบบองค์ความรู้ (Knowledge Management) ในองค์กร
ตัวอย่างการประยุกค์ IBM Connections ในการสร้างองค์ความรู้สมัยใหม่ในธุรกิจปัจจุบัน (Knowledge Management)
ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่า Social Network เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของเรามากน้อยแค่ไหน เช๋น facebook, line, google plus, twitter, instagram, youtube etc
จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถนำเอาข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่มีในองค์กรสามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้บุคคลากรคนอื่น ๆ ในองค์กรของเราให้สามารถพัฒนาศักยภาพของคนได้ขึ้นไปอีกแบบไม่สิ้นสุด ได้เหมือนองค์ความรู้ที่เดี๋ยวนี้เราสามารถค้นหาข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ได้ใน Social Network ทั่ว ๆ ไป
ซึ่ง IBM Connections ก็จะเป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยให้องค์กรของท่านสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ Facebook ที่สามารถโพสต์ข้อความ คอมเม้นท์ กดไลค์ สร้างเพจ สร้างห้องต่าง ๆ แบบ facebook group อับโหลดรูปภาพ วีดีโอได้ เช่นกัน แต่ความแตกต่างคือ ข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ภายในองค์กรของท่านไม่รั่วไหลออกไปภายนอก
เรามาดูตัวอย่างกันครับว่าเราสามารถเอา IBM Connections ซึ่งเป็น Social Network ในองค์กรมาทำอะไรได้บ้าง
1. สร้าง blog หรือค้นหาผู้ทีเชียวชาญภายในองค์กร
2. ใช้สร้างห้องสำหรับฝ่ายบุคคลในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในองค์กร รวมไปถึงนโยบายบริษัท สวัสดิการต่าง ๆ รวมไปถึงการพัฒนาองค์การโดยการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแชร์ไอเดียต่าง ๆ ผ่าน idea blog เพื่อนำเอาข้อมูลต่าง ๆ หรือไอเดียที่ได้นำมาสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กรของท่านได้
3. ใช้สร้างห้องที่ไว้สำหรับการทำ Social CRM สำหรับลูกค้าโดยท่านสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ หรือกิจกรรม สัมมนาต่าง ๆ ที่ต้องการให้ลูกค้ามีสวนร่วม สามารถอับโหลดวิดีโอ สาถิตผลิตภัณฑ์ทำให้ลูกค้ามีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของท่าน รวมไปถึงการนำเสนอหรือ update price list ราคาสินค้า โปรโมชั่นต่าง ๆ

9notes

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาแอพพิลเคชั่นและอบรมระบบ IBM Notes มากว่า 15 ปี และยังเป็น Community Founder www.9notes.net

Twitter  Facebook  Line  Google+  Stumbleupon  
expand_less