ควบคุมบริหารจัดการอุปกรณ์ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วย MAAS360 MDM (ชื่อเดิม IBM MobileFirst Protect)
News

By Aof® - 17/06/2019

อะไรคือ Mobile Device Management ?
  Mobile Device Management หรือ MDM คือ โซลูชันที่เข้ามาช่วยให้การบริหารจัดการอุปกรณ์ลูกข่ายทั้ง Smartphone, Tablet, Laptop, Desktop, Wearable และอุปกรณ์ IoT ให้สามารถเป็นไปได้อย่างอัตโนมัติ
  ในปัจจุบันองกรค์ส่วนมากนำอุปกรณ์ Smart Devices และแพลตฟอร์ม iOS หรือ Android เข้ามาใช้ภายในองค์กรอย่างมาก และอุปกรณ์เหล่านี้พนักงานเป็นคนนำเอาเข้ามาใช้งานเอง เพื่อต้องการใช้งานร่วมกับระบบต่างๆภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น E-mail, Intarnet หรือ Chat เราเรียกอุปกรณ์เหล่านี้ว่า Bring Your Own Device (BYOD) จึงเป็นเรื่องยากที่จะสามารถบริหารจัดการ และควบคุมอุปกรณ์เหล่านี้ได้ ดังนั้นองค์กรต่างๆจึงต้องการทำเรื่อง BYOD หรือ MDM เพื่อบริหารจัดการ และควบคุมอุปกรณ์เหล่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่ปลอดภัยภายในองค์กร และข้อมูล จากการใช้งานของพนักงานที่ไม่หวังดี หรืออาจจะไม่ได้ตั้งใจ

ความสามารถที่มาพร้อมกับคำแนะนำจาก Watson (AI)
  MaaS360 จับมือกับ Watson เพื่อทำ AI ว่าควรจะบริหารจัดการกับอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์อย่างไร เพื่อให้มั่นคงและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ต่อไปจะขอพูดถึงข้อมูลทางเทคนิคของ MaaS360 ว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง

ความสามารถของ MaaS360
- AI แจ้งเตือน สำหรับคำแนะนำ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของระบบ - รองรับอุปกรณ์ Smart Device ได้หลากหลายแพลตฟอร์ม เช่น iOS, Android, Windows Phone และ Blackberry 10
- แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ ในส่วนของ Hardware และ Software
- แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ ในส่วนของ Security and Compliance State
- Location Tracking แสดงอุปกรณ์บนแผนที่
- รองรับการ Enroll อุปกรณ์ โดยผ่านทาง E-Mail, SMS และ QR Code
- สามารถสั่งให้อุปกรณ์นั้น Full wipe หรือ Selective wipe ได้ ถ้าหากอุปกรณ์สูญหาย
- สามารถจัดการ Configuration ของอุปกรณ์ได้ เช่น การสั่งเปิด-ปิด กล้อง, Configure E-Mail, Setup หรือ Install Application และ Setup Wireless Network
- สามารถทำงานผสมผสานกับระบบขององค์กรได้ เช่น Lotus Domino Server เป็นต้น (Enterprise System Integration)
- แจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์นั้นทำงาน Rooted หรือ Jailbreak ซึ่งจะทำให้เกิดช่องโหว่ในระบบได้
- สามารถเพิ่มความปลอดภัยของระบบได้ ด้วยการ Share Document เช่น การบังคับให้ใส่รหัสผ่านเมื่อทำการเปิดเอกสาร หรือสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ Cut, Copy, Paste เอกสารได้

MAAS360

Sites Reference for MaaS360
Case study of factory
โจทย์ : อยากให้อุปกรณ์มือถือ เมื่อเข้ามาในพื้นที่ภายในโรงงานให้กล้องไม่สามารถใช้งานได้ และเมื่อออกจากพื้นที่แล้วสามารถทำงานได้ปกติ
ตอบ : MaaS360 มี features location Tracking คือ เราจะทำการกำหนดพื้นที่ในระยะ 5 กิโลเมตร ภายในโรงงาน และจะสั่งปิดกล่องเมื่อมือถือเข้ามาในระยะนี้
โจทย์ : ไม่ต้องการให้อุปกรณ์มือถือ Download Application เองได้
ตอบ : MaaS360 มี features ที่สามารถปิดการทำงานของ Applicationได้ คือเราจะกำหนดให้ปิด App Store สำหรับ iOS และ Google Play Store สำหรับ android


KTN Business Solutions
Keerati Tarveechai (Aof)
0 2938 5739, 09 9616 0596
sales@ktnbs.com
sales@ktnbusinesssolutions.com

Aof®

ยังไม่มีข้อมูลประวัติ

Twitter  Facebook  Line  Google+  Stumbleupon  
expand_less