Identity Verification เพิ่มระดับความปลอดภัยของข้อมูลด้วยระบบยืนยันตัวตน 3 ชั้นด้วย Jumio
News

By Aof® - 11/06/2019

Jumio Netverity
 เป็นโซลูชั่นการตรวจสอบ Identity as a Service ที่ช่วยยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และแม่นยำด้วยการยืนยันตัวตน 3 โซลูชั่น คือ ID Verification, Identity Verification และ Document Verification
 ด้วยเทคโนโลยี Biometric facial Recognition, Machine Learning และ Verification Experts ทำให้สามารถช่วยให้ท่านสามารถปฏิบัติตามกฏระเบียบทางด้าน Know Your Customer และ กฏหมายด้านการฟอกเงิน Anti Money Laundering ช่วยลดปัญหาการโดนหลอกลวงจากการทำธุรกรรมออนไลน์ เพิ่มความเชื่อมั่นทางธุรกิจ

JUMIO-AUTHENTICATION

ID Verification : ตรวจสอบ Customer ID
 ระบบยืนยันตัวตนโดยการตรวจสอบการ ID Card หรือ passport โดยใช้เทคโนโลยี Artificial Intelligence, Computer Vision และ ID Experts ในการตรวจสอบบัตรของผู้ใช้งานว่าเป็นของจริงหรือไม่ ไม่ได้ถูกแก้ไข หรือปลอมแปลง โดยการทำงานของฟีเจอร์นี้ คือการตรวจสอบ ตรา ขนาด และชนิดของตัวอักษร ตรวจสอบ Chip Card รูปภาพ และลายน้ำที่บัตร เมื่อระบบยืนยันว่าเป็นของจริง ระบบจะเข้าสู้การยืนยันตัวตนขั้นต่อไป
Identity Verification : ตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งาน
 ระบบยืนยันขั้นที่สองนี้ ใช้เทคโนโลยี Biometric Facial Recognition, Liveness Detection และ Live Verification Experts ถ้าพูดง่ายๆ เป็นระบบยืนยันตัวตนด้วยการถ่ายรูปภาพของผู้ใช้งาน เพื่อเปรียบเทียบรูป Selfie กับรูปบน ID Card หรือ Passport เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่า ผู้ที่ต้องการทำธุรกรรมเป็นตัวผู้ใช้งานจริงๆ ไม่ใช่รูปภาพ หรือวิดีโอ
Document Verification : ตรวจสอบเอกสารของผู้ใช้งาน
 ใช้ในการตรวจสอบเอกสารของผู้ใช้งานจากรูปผ่าน Smartphone โดยที่สามารถอ่าน และดึงข้อมูลจากรูปภาพได้ เช่น บิลเงินสด, Statements หลังจากนั้นจะนำข้อมูลที่ได้ไปตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งาน เพื่อเป็นการเพิ่มระดับการยืนยันตัวตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


KTN Business Solutions
Keerati Tarveechai (Aof)
0 2938 5739, 09 9616 0596
sales@ktnbs.com
sales@ktnbusinesssolutions.com

Aof®

ยังไม่มีข้อมูลประวัติ

Twitter  Facebook  Line  Google+  Stumbleupon  
expand_less