10 อันดับแรกที่นักพัฒนา Lotus Notes ต้องการให้แก้ไขจุดอ่อนมากที่สุด IBM Notes Domino Painpoint
News

By 9notes - 01/03/2018

ข้อมูลนี้เป็นผลสำรวจเมื่อต้นปี 2018 ที่เป็น Roadmap ของ Lotus Notes หรือ IBM Notes ที่จัดโดยทาง IBM ให้ทางลูกค้าและ IBM Business Partner เข้ามาร่วมโหวตกัน 10 อันดับแรกมีดังนี้

1. ให้กำจัดการจำกัดขนาดของฐานข้อมูลที่จำกัดไว้ที่ 64 GB ต่อ 1 Database ออก Remove 64GB NSF File size limit
2. ให้พัฒนาปรับปรุงความสามารถและทำการตลาดเกี่ยวกับ Database ของ Lotus Notes ให้ดีขึ้นเหมือน NoSQL Database (Database Marketing of Domino as NoSQL, marketing of Domino Security)
3. ให้พัฒนาส่วนของการการทำ Full text index ให้ดีขึ้นและเร็วขึ้นในลักษณะของ real time (Indexing enhancements)
4. ให้กำจัดข้อจำกัดในการเก็บข้อมูลในฟิลด์ 64k ออก (Remove 64k data limit for arrays)
5. ให้แก้ไขความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของ Domino Platform (Concerns of continuing on the Domino Platform)
6. ให้มี Designer สำหรับ Mac (A Designer Client for Mac)
7. ให้สามารถสร้าง PDF ไฟล์จาก Notes Document ในลักษณะ Background บน Domino Server ได้ (Generate PDF of Notes document in background on the Domino Server)
8. ให้กำจัดเมนู Export to Lotus 1-2-3 แล้วแทนที่ด้วย Export to excel แทน (remove export to lotus 1-2-3 and replace to export to excel)
9. เราต้องการให้มีคุณสมบัติ Version Control และ Lifecycle management ในการพัฒนาโปรแกรม (We need version control and full lifecycle management)
10. ให้ปรับปรุงในการทำ Source Control ให้สามารถใช้งานกับ Swiper ได้ (Improve source control integration)

9notes

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาแอพพิลเคชั่นและอบรมระบบ IBM Notes มากว่า 15 ปี และยังเป็น Community Founder www.9notes.net

Twitter  Facebook  Line  Google+  Stumbleupon  
expand_less