HCL Bigfix Patch คืออะไร
News

By Jeje - 07/02/2020

ภาพรวม
  BigFix Patch นำเสนอกระบวนการแพตช์อัตโนมัติที่ง่ายและจัดการโดยคอนโซลเดียว การมองเห็นและการบังคับใช้ในการปรับใช้และจัดการแพทช์ปลายทาง - ในและนอกเครือข่ายขององค์กร คุณจะการรายงาน เห็นมากกว่าร้อยละ 98 อัตราความสำเร็จครั้งแรกผ่านแพทช์ การแก้ปัญหาไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการแก้ไขเท่านั้น แต่ยังลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและยังลดระยะเวลาการแก้ไขแพทช์ทำให้ปลายทางของคุณให้ปลอดภัย
BF_PATCH

Jeje

เป็นผู้ที่มีความสนใจในเทคโนโลยีไอที และ Opensource เช่น Linux OS, CentOS, Zimbra, Zental

Twitter  Facebook  Line  Google+  Stumbleupon  
expand_less