ทำความรู้จักกับการจัดการสิทธิ์ทางด้านดิจิตอล
News

By Aof® - 07/06/2019

Digital Right Management คืออะไร?
 การจัดการสิทธิ์แบบดิจิตอล เรียกย่อๆว่า “DRM” คือเทคโนโลยีที่ใช้โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อควบคุม และกำหนดขอบเขตการเข้าถึง และการใช้งานข้อมูล เช่น สื่อดนตรี งานศิลปะ ภาพยนตร์ ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ DRM จะเข้ามาช่วยป้องกันการคัดลอก ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียราย ได้ หรือชื่อเสียงได้
 กล่าวคือ ผู้ผลิตผลงานที่นำระบบ DRM เข้ามา จะสามารถป้องกันการคัดลอกผลงานไม่ให้เกิดขึ้นได้ เพื่อประโยชน์ของผู้ผลิตผลงานนั้นๆ และสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งาน เช่น แฟ้มข้อมูลนี้คุณต้องมีสิทธิ์การใช้งานเท่านั้นถึงจะสามารถเปิดดูแฟ้มข้อมูลนี้ได้   เทคโนโลยีที่ใช้ต้องสนับสนุนรูปแบบ หรือประเภทของข้อมูลที่หลากหลาย ต้องสามารถทำงานร่วมกันได้ เช่นประเภทข้อมูลเอกสารจำพวก PDF, HTML ข้อมูลภาพ เสียง หรือวีดีโอ ที่เป็นแบบสตรีมมิ่ง และแบบไฟล์ รวมถึงข้อมูลซอฟต์แวร์อื่นๆ  โซลูชั่นที่เลือกไม่ควรปิดกันสิทธิ์ของผู้ใช้ในการเลือกใช้งานข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎหมาย

Windows Media DRM
  การจัดการสิทธิ์ดิจิตอลบนวินโดวส์ เป็นเทคโนโลยีสำหรับการปิดการเข้าถึง และออกใบอนุญาตแฟ้มสื่อบนวินโดวส์ โดยการเข้ารหัสสื่อดิจิตอลที่ต้องการปิดการเข้าถึงไว้ ซึ่งตัวจัดการสื่อนี้ จะอนุญาตให้ผู้บริการส่งเพลง วีดีโอ และสื่อดิจิตอลต่างๆ ที่เข้ารหัสไว้แล้ว ส่งไปบนอินเตอร์เน็ตได้ ในส่วนนี้จะช่วยปกป้องสื่อดิจิตอลที่มีลิขสิทธิ์

กระบวนการทำงานของการจัดการสิทธิ์บนวินโดวส์
 1.Packaging
  จะจัดการบรรจุแฟ้มสื่อดิจิตอลลงกล่องปิดผนึก แล้วจะถูกเข้ารหัสแและล็อกไว้ด้วยกุญแจ โดยกุญแจนี้จะถูกเก็บไว้ในใบอนุญาติที่เข้ารหัสไว้แล้ว และจะถูกส่งไปให้ผู้รับ เช่น URL สำหรับขอใบอนุญาตแฟ้มสื่อดิจิตอลที่ปิดผนึกจะถูกเก็บไว้ในรูปแบบของ Windows Media Audio หรือ Windows Media Video
 2.Distribution
  แฟ้มที่เข้ารหัสไว้สามารถนำไปวางบนเว็บไซต์ หรือวางไว้ในเครื่องให้บริการสื่อสาธารณะ เพื่อให้ดาวน์โหลด หรือแจกจ่ายเป็นแผ่นซีดี และยังสามารถส่งทางอีเมลให้ผู้บริโภคสื่อได้ ตัวจัดการสิทธิ์สื่อวินโดวส์จะอนุญาตให้ผู้บริโภคส่งสำเนาของแฟ้มสือที่ได้รับการป้องกันการคัดลอกนี้ให้กับผู้อื่นได้เช่นเดียวกัน
 3.License Server
  ผู้ให้บริการสื่อจะเลือกใช้บริษัทจัดการใบอนุญาตที่เก็บรักษาสิทธิ์เฉพาะหรือกฎเกณฑ์ของใบอนุญาต และนำบริการออกใบอนุญาตของตัวจัดการสิทธิสื่อวินโดวส์มาใช้ บริษัทจัดการใบอนุญาตคือการพิสูจน์ตัวจริง ของคำร้องขอใบอนุญาตของผู้บริโภค แฟ้มสื่อดิจิตอล และใบอนุญาตจะถูกแจกจ่าย และเก็บไว้แยกกัน เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการกับระบบ
 4.Acquistion
  การใช้งานสื่อดิจิตอลที่ถูกเข้ารหัสไว้ ผู้บริโภคจะต้องขอกุญแจ เพื่อปลดล็อคแฟ้มก่อน กระบวนการในการขอใบอนุญาต หรือกุญแจจะเริ่มแบบอัตโนมัติ เมื่อผู้บริโภคพยายามที่จะเข้าใช้งานเนื้อหาที่ได้รับการป้องกันไว้ หรือใช้ใบอนุญาตที่หมดอายุ เมื่อเป็นการเปิดใช้แฟ้มนั้นเป็นครั้งแรก ตัวจัดการสิทธิ์วินโดวส์จะส่งหน้าลงทะเบียนไปให้ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อชำระเงินเสียก่อน ถึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้
 5.Activation
  ในการเปิดใช้แฟ้มสื่อดิจิตอลนั้น ผู้บริโภคต้องใช้อุปกรณ์ที่สนับสนุนตัวจัดการสิทธิ์สื่อวินโดสว์เท่านั้น ผู้บริโภคจะเปิดใช้แฟ้มสื่อดิจิตอลได้ หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสิทธิ์ที่ให้ไว้ในใบอนุญาตด้วย เช่นวันเวลาเริ่มต้น ระยะเวลาในการใช้งาน ละจำนวนครั้งที่ใช้
 6.License Key Seed
  เป็นค่าที่รู้กันระหว่างเจ้าของเนื้อหา และบริษัทจัดการใบอนุญาต
 7.Key ID
  สร้างขึ้นโดยเจ้าของเนื้อหาสำหรับสื่อวินโดวส์แต่ละแฟ้ม เมื่อผู้ออกใบอนุญาตต้องการให้ใบอนุญาตกับแฟ้มที่เข้ารหัสไว้ กุญแจจะถูกสร้างขึ้นโดยการดึงข้อมูลประจำตัวกุญแจจากแฟ้มที่เข้ารหัส ตัวบริการใบอนุญาตของสื่อวินโดวส์จะใช้พันธุ์กุญแจสิทธิ์ที่บริษัทจัดการใบอนุญาตจัดให้พร้อมกับข้อมูลประจำตัวกุญแจจากแฟ้มที่เข้ารหัสไว้ เพื่อสร้างตัวกุญแจ และกุญแจที่ได้จะถูกแนบไปในใบอนุญาตเพื่อส่งไปยังคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ของผู้บริโภค


KTN Business Solutions
Keerati Tarveechai (Aof)
0 2938 5739, 09 9616 0596
keerati@ktnbs.com
sales@ktnbusinesssolutions.com

Aof®

ยังไม่มีข้อมูลประวัติ

Twitter  Facebook  Line  Google+  Stumbleupon  
expand_less