Wi-Fi Rental สะดวก ประหยัด มีคุณภาพ
News

By Jeje - 22/07/2020

WiFi Rental คือ
บริการให้เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ทั้ง Wire(ใช้สาย LAN) และ Wireless
(ใช้สัญญาณ WiFi) ระดับองค์กร นอกสถานที่ชั่วคราวทั้ง Indoor และ Outdoor

ทำไมถึงต้องใช้ WiFi Rental แล้วดีกว่าอย่างไร
- เหมาะสำหรับงานประชุมสัมนา อีเวนท์ คอนเสิร์ต ที่มีความต้องการใช้อินเตอร์เน็ตตั้งแต่หลักสิบคน ไปจนถึงหมื่นๆคน
- มีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ไซต์พื้นที่ ช่วยลูกค้าคำนวณจำนวน อุปกรณ์ที่ต้องติดตั้งตามปริมาณผู้ใช้งานจริง
- มีเจ้าหน้าที่ติดตั้งเดินสายอุปกรณ์ทุกจุด พร้อมอุปกรณ์เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตครบชุดทั้ง ระบบ Wire และ Wireless
- รวมไปถึงระบบความปลอดภัย Firewall มีเจ้าหน้าที่สแตนบายดูแลและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดระยะเช่าใช้
- สามารถออก Report การใช้อินเทอร์เน็ตและเก็บ Log ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ตลอดการใช้งาน ทั้งหมดให้บริการโดยทีมงานมืออาชีพ

ถ้าเซตอัพระบบ Wi-Fi ด้วยตนเองกับใช้บริการ WiFi Rentel ต่างกันอย่างไร

PICTURE2


ถ้าเซตอัพระบบ WiFi ด้วยตนเองกับใช้บริการ Wi-Fi Rentel ต่างกันอย่างไร(ต่อ)
PICTURE3


ตัวอย่าง Wi-Fi Rental @วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี (ต่อ)
PICTURE4


โปรโมชั่น สำหรับผู้ที่สนใจ
PICTURE5


Jeje

เป็นผู้ที่มีความสนใจในเทคโนโลยีไอที และ Opensource เช่น Linux OS, CentOS, Zimbra, Zental

Twitter  Facebook  Line  Google+  Stumbleupon  
expand_less