ตัวอย่างแอพพลิเคชั่น Survey Form ที่สร้างด้วย HCL Domino Volt
News

By Jeje - 08/09/2020

ตัวอย่างการสร้าง Survey Form จากโปรแกรม HCL Domino Volt (Low-Code) แอพที่สร้างจาก Domino Volt สามารถนำมาใช้ได้ทั้งใน Smartphone บนเว็บ, Web Browser บน PC, Notebook ใช้เวลาสั้นในการสร้างแอพพลิเคชั่น ยังสามารถให้บุคคลภายนอกเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดพร้อมทั้งดูรายงาน

ตัวอย่าง Application Survey Form คลิที่นี่
ตัวอย่าง Application Survey Form Summary Charts. คลิที่นี่

SURVEY FORM

SURVEY FORM 4

SURVEY FORM 2

Jeje

เป็นผู้ที่มีความสนใจในเทคโนโลยีไอที และ Opensource เช่น Linux OS, CentOS, Zimbra, Zental

Twitter  Facebook  Line  Google+  Stumbleupon  
expand_less