ความปลอดภัยผ่าน Firewall Stormshield
News

By Jeje - 08/08/2019

Stormshield
 Next-Gen UTM Firewall ผู้ช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์โดยมี solution ที่ครอบคลุม สำหรับ Industrial security, Endpoint Security, Data Security และ Network Security ในเครือของบริษัท Airbus Defense and Space. StromShield: Next-Gen UTM Firewall มาพร้อม กับ Vulnerability Manager เพื่อ คอยตรวจสอบช่องโหว่ในระบบและแจ้งเตือนการ Update Patch ต่าง ๆ และยังโดดเด่นด้วยเป็นรายแรกที่มี IPS และ Firewall ทำงานอยู่ใน Kernel เดียวกันซึ่งให้ความสเถียรและความรวดเร็วที่เชื่อถือได้มีคุณภาพสูง แข็งแกร่ง สามารถรองรับการทำงานต่อเนื่องยาวนานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็น Brand เดียวที่ได้รับการ รับรองจากหน่วยงานทหาร NATO Certified, ในความปลอดภัยและความแข็งแกร่งทนทน

STORMSHIELD_MANAGEMENT

DATASHIELD

Jeje

เป็นผู้ที่มีความสนใจในเทคโนโลยีไอที และ Opensource เช่น Linux OS, CentOS, Zimbra, Zental

Twitter  Facebook  Line  Google+  Stumbleupon  
expand_less