เครื่องมือที่ใช่ใน HCL Domino Volt
News

By Jeje - 09/09/2020

มาดูกันว่าเครื่องมือของ Domino Volt ที่ใช้ในการสร้างแอพพลิเคชั่นที่รวดเร็วนั้นมีอะไรบ้าง มีกี่หมวดหมู่ เเตกต่างกันอย่างไรสามารถนำมาพัฒนาแอพพลิเคชั่นไปในทิศทางไหน เพื่อให้สามารถมองมุมมองใหม่ ๆ ในการพัฒนาระบบเเพลตฟรอ์ม Low-Code

1. Display Items
หมวด Display Items ใช้ในการออกแบบหน้าเพจ

TOOLS VOLT1

2. Fields
หมวด Fields ไว้ใช้เพื่อกรอกข้อมูลฟอร์มต่าง ๆ
TOOLS VOLT2


3. Specialized
หมวด Specialized เป็นเครื่องมือพิเศษ เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือพี่พิเศษได้
TOOLS VOLT3

Jeje

เป็นผู้ที่มีความสนใจในเทคโนโลยีไอที และ Opensource เช่น Linux OS, CentOS, Zimbra, Zental

Twitter  Facebook  Line  Google+  Stumbleupon  
expand_less