คู่มือการบริหารจัดการอีเมล IBM iNotes 9.0.1 สำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก

คู่มือการบริหารจัดการอีเมล IBM iNotes 9.0.1 สำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก

Tags Manual 

Download
Handbook_การบรืหารจัดการอีเมล_IBM_iNotes_9.0.1 สำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก.pdf

No photo has been attached.

เนื้อหาในคู่มือเล่มนี้ได้กล่าวถึง การบริหารจัดการอีเมลซึ่งประกอบไปด้วย การสร้างโฟลเดอร์, การสร้างกรุ๊ป, การจัดการ Lunk Mail, การเพิ่มรายชื่อ Contact อื่น ๆ

expand_less