คู่มือการเปิดใช้งานระบบ Mail IBM Notes 9.0.1 (Lotus Notes) ครั้งแรก สำหรับผู้ใช้งาน

คู่มือการเปิดใช้งานระบบ Mail IBM Notes 9.0.1 (Lotus Notes) ครั้งแรก สำหรับผู้ใช้งาน

Tags Manual 

Download
Handbook_การเปิดใช้งานระบบเมล _iNotes_ครั้งแรก_สำหรับผู้ใช้งาน.pdf

No photo has been attached.

ในเนื้อหาของคู่มือเล่มนี้ ผู้ใช้งานจะได้เรียนรู้วิธี ขั้นตอนการใช้งานบนระบบเมลบนเว็บบราวเซอร์ โดยไม่ต้องอาศัยการทำงานบน Notes Client

expand_less