ขั้นตอน วิธีการเปลี่ยน Organization Unit (OU) ผู้ใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอน วิธีการเปลี่ยน Organization Unit (OU) ผู้ใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบ

Tags Manual 

Download
Handbook_คู่มือการเปลี่ยน_Organization_Unit.pdf

No photo has been attached.

คู่มือเล่มนี้จะกล่าวถึงการเปลี่ยน Organization Unit (OU) ของผู้ใช้งาน ถ้าหากมีการย้ายแผนกในการทำงาน

expand_less