คู่มือการเปลี่ยนให้ IBM Notes ไปใช้ Browser ของวินโดว์

คู่มือการเปลี่ยนให้ IBM Notes ไปใช้ Browser ของวินโดว์

Tags Manual 

Download
คู่มือการเปลี่ยนให้_IBM_Notes_ไปใช้_Browser_ของวินโดว์.pdf

No photo has been attached.

ในเนื้อหาของคู่มือเล่มนี้ ผู้ใช้งานจะได้เรียนรู้วิธีการซ็ตคอนฟิกให้ IBM Notes ไปใช้ Browser ของวินโดว์แทน จากเดิมที่เป็นของตัว IBM Notes เอง พร้อมทั้งเทคนิคการเปลี่ยน Default Browser ของวินโดว์ให้เป็นตามที่ผู้ใช้งานต้องการ ไม่ว่าจะเป็น FireFox, Google Chrome, IE หรือ อื่นๆ

expand_less