คู่มือการเพิ่ม Connections ให้กับ IBM Notes 9.0.1

คู่มือการเพิ่ม Connections ให้กับ IBM Notes 9.0.1

Tags Manual 

Download
คู่มือการเพิ่ม_Connections_ให้กับ_IBM_Notes_9.0.1_(Lotus_Notes).pdf

No photo has been attached.

ในเนื้อหาของคู่มือเล่มนี้ ผู้ใช้งานจะได้เรียนรู้วิธี ขั้นตอนการเพิ่ม Connections ให้กับ IBM Notes 9.0.1 เพื่อให้สามารถใช้งานนอกองค์กรได้ เช่น Notebook, Laptop อื่นๆ อีกทั้งยังช่วยเสริมการทำงานของเซิร์ฟเวอร์กรณีที่ทำ Cluster อีกด้วย

expand_less