คู่มือวิธีการการติดตั้ง Zentyall Business Small Server

คู่มือวิธีการการติดตั้ง Zentyall Business Small Server

Tags Manual 

Download
Handbook_การติดตั้ง Zentyal Business Small Server สำหรับผู้ใช้งานใหม่.pdf

No photo has been attached.

Zentyal เป็น Ubuntu distro ตัวนึงที่ทำหน้าที่ได้หลายอย่างที่ได้รวบรวมโปรแกรมที่จำเป็นต่างๆมารวมกันและทำให้ ง่ายต่อการปรับแต่งด้วย web configuration เหมือนจะเอามาแทน windows small server ได้เลยเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน software ได้แนะนำการติดตั้งไว้ในคู่มือนี้ดังนี้

expand_less