คู่มือการเข้าใช้งานระบบ IBM iNotes ครั้งแรกสำหรับผู้ใช้งาน

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ IBM iNotes ครั้งแรกสำหรับผู้ใช้งาน

Tags Manual 

Download
Handbook_การเข้าใช้งานระบบ IBM iNotes_ครั้งแรก_สำหรับผู้ใช้งาน.pdf

No photo has been attached.

คู่มือนี้ ผู้ใช้งานจะได้เรียนรู้วิธีขั้นตอนการบนเว็บบราวเซอร์ และวิธีการล็อคอินเข้าสู่ระบบ

expand_less