Fasoo Riskview
News

By Jeje - 06/09/2019

 ในส่วนของ Fasoo Solutions ที่ปกป้องข้อมูลไฟล์ภายในและภายนอกองค์กร โซลูชั่นของ Fasoo จะประกอบด้วยคอมโพเนนท์ทั้งหมด 4 ส่วนด้วยกันครับ มีการทำงาน 4 แบบดังนี้
 1. Discovery and Classify (Fasoo Data Radar)
 2. Protect, Control and trace (Fasoo Enterprise DRM)
 3. Analyze and Act (Fasoo Riskview)
 4. Manage and Collaborate (Wrapsody)

Fasoo Riskview
 เป็นโซลูชั่นที่ทำให้เห็นภาพความเสี่ยงของข้อมูลของคุณเพื่อป้องกันการคุกคามจากภายใน โดยจะแสดงเป็นรายงาน Fasoo RiskView เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ดูแลความปลอดภัยที่ตรวจสอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างและกิจกรรมของผู้ใช้ด้วยข้อมูลที่เป็นความลับ มันรวบรวมข้อมูลจาก Fasoo Usage Tracer (ยูทิลิตี้การวิเคราะห์บันทึกสำหรับ Fasoo Enterprise DRM) และ Fasoo eData Manager มี API ที่สามารถกำหนดค่าให้นำเข้าข้อมูลบันทึกจากส่วนประกอบเทคโนโลยีความปลอดภัยอื่น ๆ รวมถึงไฟร์วอลล์, DLP, ฐานข้อมูลและ แม้แต่ระบบความปลอดภัยทางกายภาพ (เช่นข้อมูลเข้า / ออกจากระบบคีย์การ์ดหรือไบโอเมตริก) และบันทึกการเข้างานของพนักงาน
 Fasoo RiskView รวมถึงกรอบการตัดสินใจที่ผู้ดูแลความปลอดภัยและผู้จัดการธุรกิจสามารถใช้เพื่อตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยและหลังจากการ สอบสวนที่เกี่ยวข้องเพื่อตัดสินใจว่าจะดำเนินการเพื่อจัดการกับข้อกังวลเหล่านี้กับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่
 Fasoo RiskView ใช้การสร้างแบบจำลองเชิงกฎเกณฑ์ที่ซับซ้อนกับแหล่งข้อมูลที่กล่าวถึงข้างต้นเพื่อกำหนดรูปแบบพฤติกรรมปกติและตั้งค่าสถานะ กิจกรรมที่น่าสงสัยซึ่งบ่งชี้ความเสี่ยงที่เพียงพอในการทำบุญและจัดการโดยการจัดการธุรกิจ

ประเภทของกิจกรรมที่ Fasoo RiskView ติดตาม ได้แก่ :
 - ความผิดปกติของเหตุการณ์เช่นการเข้าสู่ระบบด้วย ID ผู้ใช้ของอดีตพนักงานผู้ใช้ที่กำหนดให้ลงชื่อเข้าใช้จากหลายสถานที่พร้อมกันหรือผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเก็บไฟล์จำนวนมากที่มีข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
 - ความเสี่ยงจากไฟล์เช่นผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตพยายามถอดรหัสไฟล์ที่จัดประเภท
 - ความเสี่ยงจากผู้ใช้เช่นผู้ใช้ถอดรหัสไฟล์บ่อยกว่าปกติพิมพ์ไฟล์มากกว่าปกติหลังเวลาทำการปกติหรือส่งไฟล์ไปยังผู้รับภายนอกมากกว่าปกติ

Fasoo RiskView สามารถการเชื่อมต่อกับระบบ Log Manager
Fasoo Integrated Log Manager ตรวจสอบบันทึกการใช้งานจากส่วนกลางสำหรับเอกสารที่มีการป้องกัน Fasoo ทั้งหมด
Fasoo Integrated Log Manager นำเสนอที่ตั้งส่วนกลางสำหรับองค์กรเพื่อตรวจสอบประเมินและปรับนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลที่บังคับใช้
โดย Fasoo Enterprise DRM ซึ่งเป็นชุดการปกป้องข้อมูลและการควบคุมการใช้งานผ่านการวิเคราะห์บันทึกการใช้งาน

KTN Business Solutions
Winai Sriariyanunt (K. Winai)
09-7993-6949
sales@ktnbs.com
sales@ktnbusinesssolutions.com

Jeje

เป็นผู้ที่มีความสนใจในเทคโนโลยีไอที และ Opensource เช่น Linux OS, CentOS, Zimbra, Zental

Twitter  Facebook  Line  Google+  Stumbleupon  
expand_less