BigFix Mobile ได้รับการรับรอง Android Enterprise ครั้งที่ 3 จาก Google!
News

By Biew - 04/10/2021

Google ได้รับรอง BigFix Mobile สำหรับชุดการจัดการอุปกรณ์เฉพาะของ Android การจัดการอุปกรณ์เฉพาะทำหน้าที่จัดการกับความสามารถหลักๆ รอบตัว

  • ตั้งค่าอุปกรณ์
  • ความปลอดภัยของอุปกรณ์
  • การจัดการแอป Google Play
  • การจัดการอุปกรณ์และ
  • การใช้งานอุปกรณ์
ปัจจุบัน BigFix Mobile เป็นหนึ่งในโซลูชั่น 48 รายการที่ได้รับการรับรองเพื่อรองรับชุดการจัดการผู้ใช้ Android Enterprise สามชุด ได้แก่ การจัดการโปรไฟล์งาน การจัดการอุปกรณ์เต็มรูปแบบ และการจัดการอุปกรณ์เฉพาะ HCL ซอฟแวร์ที่เป็น บริษัท จดทะเบียนใน Google ของโซลูชั่นองค์กรสารบบในฐานะที่เป็นองค์กรการจัดการมือถือ (EMM) ผู้ให้บริการโซลูชั่น   หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cloudfare ติดต่อเรา เคทีเอ็นบีเอส หรือ KTNBS.com ได้ที่ 09 7993 6949, 09 7247 4151 และ 08 1657 4151

Biew

ยังไม่มีข้อมูลประวัติ

Twitter  Facebook  Line  Google+  Stumbleupon  
expand_less