IBM Notes (Lotus Notes)

IBM Notes (Lotus Notes)

Tags IBM Notes, IBM Domino Designer, IBM Domino Administrator, Lotus Software, IBM Software 

add_shopping_cart  Buy now

No photo has been attached.

Lotus Notes เป็นไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งช่วยในกาีรบริหารจัดการงานธุรกิจภายในองค์กรต่าง ๆ ซอฟต์แวร์ได้พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มซอฟต์แวร์ไอบีเอ็ม ซึ่งไอบีเอ็มได้ให้คำจำกัดความของซอฟต์แวร์นี้ว่า เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการรับส่งอีเมล, เก็บบันทึกผู้ติดต่อ, ตารางนัดหมายปฏิทิน, บันทึกงานและมอบหมายงาน, แชท และงานต่าง ๆ โดยทำงานร่วมกับ Lotus Domino Server (เป็นผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ของ IBM Lotus Software)

Lotus Notes เป็นซอฟต์แวร์รับส่งอีเมล พร้อมทั้งสนับสนุนการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ บน Domino Server อาทิเช่น Mail, Calendar, Contacts, To Do, Resource Reservations และแอปพลิเคชันอื่น ๆ อีกมากมาย Lotus Notes ได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังสามารถให้ความรวดเร็วและสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานอีกด้วย

IBM Notes


 ในปัจจุบันนี้ Lotus Notes ได้พัฒนาไปถึงเวอร์ชัน 9.0.1 แล้ว ซึ่งมีแอปพลิเคชันต่าง ๆ มากมายที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานได้ทำงานร่วมกันได้รวดเร็วขึ้น โดยแอปพลิเคชันสำคัญของ Lotus Notes 8.5 ประกอบไปด้วยดังนี้
  1. Mail เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการรับ-ส่งจดหมาย และสามารถการบริหารจัดการ Mail ในรูปแบบต่าง ๆ ได้
  2. Calendar ปฏิทินที่แสดงข้อมูลการนัดหมาย โดยผู้ใช้สามารถสร้างการนัดหมาย การจดบันทึกเพื่อเตือนความจำ บันทึกเหตุการณ์ หรือนัดประชุม โดยสามารถนำ iCal หรือ Google Calendar มาแสดงภายใน Notes Calendar ได้อีกด้วย
  3. Contacts ผู้ใช้สามารถใช้งาน Contacts เพื่อบันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและกลุ่มคนที่เราต้องการติดต่อ (คล้ายกับการเก็บนามบัตรบุคคลลงคอมพิวเตอร์) ในเวอร์ชันนี้ สามารถค้นหาที่อยู่และผู้ติดต่อได้ง่ายมากขึ้น พร้อมทั้งสามารถส่ง vCard ในรูปแบบของนามบัตรให้กับบุคคลอื่น ๆ ได้
  4. To Do เสมือนการบันทึกการทำงานต่าง ๆ และกำหนดการเสร็จสิ้นของงานที่ต้องดำเนินการ เพื่อที่จะใช้สำหรับการควบคุมหรือติดตามงานว่าเราได้ดำเนินการงานใดเสร็จไปแล้วบ้าง
  5. Notebook ซึ่งช่วยในการบันทึกวารสารส่วนตัวได้อย่างลงตัวมากที่สุด การทำงานคล้ายกับการบันทึก Mail, Calendar, Contact และ To Do เราสามารถที่จะ Forward ไปที่อีเมลได้
  6. แอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่อยู่ใน Database อาทิเช่น TeamRoom, Resource Reservations เป็นต้น

Lotus Notes สามารถทำงานได้หลายหลายแพลตฟอร์ม อย่างเช่น Windows, Linux และ Macintosh เพราะ Lotus Notes สนับสนุนระบบปฏิบัติการเหล่านี้ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานได้มีทางเลือกมากขึ้น ในการใช้ Lotus Notes ร่วมกับเพื่อนร่วมงานธุรกิจคนอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น
 ในอนาคต Lotus Notes จะมีการพัฒนาระบบและสรรค์สร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาใหม่ ๆ ที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ Lotus Notes ได้ถูกเรียกว่าเป็น Application on Demand ซอฟต์แวร์นี้จะอยู่บนความต้องการของคุณเอง ถ้าหากคุณคิดจะใช้ Lotus Notes ในด้านใด ก็จะเป็นไปตามความต้องการของคุณ
Lotus Notes 10 จะเริ่มเข้าสู่การทำงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งยังลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า ซึ่งเวอร์ชันใหม่นี้จะมาในอีกไม่นานนี้ คาดว่าคงประมาณปีหน้า ผู้ใช้งานคงจะได้ใช้งานกัน

Twitter  Facebook  Line  Google+  Stumbleupon  
expand_less