Qlik sense

Qlik Sense เป็นซอฟต์แวร์ Business Intelligence (BI) ที่ช่วยในการบริหาร จัดการข้อมูลต่างๆ แล้วทำรายงานผลออกมาในรูปแบบ แอปพลิเคชันที่สวยงาม การแสดงขอมูลต่างๆ ที่ช่วยให้ บุคคลที่สร้างและแบ่งปันสร้างสรรค์ข้อมูลในส่วนของภาพรวม ในองค์กร โดยแสดงผลผ่านทาง dashboards และสามารถ ตอบสนองต่อผู้ใชได้ง่ายด้วยการ Drag and Drop การวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้งานง่ายเพื่อให้ผู้ใช้งาน สามารถสร้างแดชบอร์ดรายงานผลได้อย่างง่ายดาย ในรูปแบบของแดชบอร์ดแบบไดนามิก โดยที่ ข้อมูลนั้นมีจำนวนมหาศาลและหาข้อมูลเชิงลึกที่มีคามหมาย

Twitter  Facebook  Line  Google+  Stumbleupon  
expand_less