ขั้นตอน วิธีการสร้างผู้ใช้งาน (Register User) สำหรับผู้ดูแลงานระบบ

ขั้นตอน วิธีการสร้างผู้ใช้งาน (Register User) สำหรับผู้ดูแลงานระบบ

Tags Manual 

Download
Handbook_วิธีการสร้างผู้ใช้งาน_User_Registration_สำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ.pdf

No photo has been attached.

คู่มือเล่มนี้จะสอนวิธีการสร้างผู้ใช้งาน (Register User) สำหรับผู้ดูแลระบบ เพื่อให้ทราบถึงวิธีการสร้างผู้ใช้งาน

expand_less