ขั้นตอน วิธีการ ต่ออายุผู้ใช้งาน ที่หมดอายุแล้ว สำหรับผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอน วิธีการ ต่ออายุผู้ใช้งาน ที่หมดอายุแล้ว สำหรับผู้ดูแลระบบ

Tags Manual 

Download
Handbook_วิธีการ_ต่ออายุผู้ใช้งาน_User_Recertify_สำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ.pdf

No photo has been attached.

คู่มือเล่มนี้จะกล่าวถึงการเปลี่ยน Organization Unit (OU) ของผู้ใช้งาน ถ้าหากมีการย้ายแผนกในการทำงาน

expand_less