จัดการและทำงานร่วมกัน (Wrapsody)
News

By Jeje - 06/09/2019

 ในส่วนของ Fasoo Solutions ที่ปกป้องข้อมูลไฟล์ภายในและภายนอกองค์กร โซลูชั่นของ Fasoo จะประกอบด้วยคอมโพเนนท์ทั้งหมด 4 ส่วนด้วยกันครับ มีการทำงาน 4 แบบดังนี้
 1. Discovery and Classify (Fasoo Data Radar)
 2. Protect, Control and trace (Fasoo Enterprise DRM)
 3. Discovery and Classify (Fasoo Data Radar)
 4. Manage and Collaborate (Wrapsody)

Wrapsody
 Enterprise Content Platform โซลูชั่นการจัดการข้อมูลซ้ำซ้อนและแชร์ข้อมูลที่เป็นข้อมูลล่าสุดให้กับคู่ค้าและเพื่อนร่วมงาน วิวัฒนาการของการทำงานร่วมกันในยุคข้อมูลเป็นดาบสองคมเนื่องจากเครื่องมือการทำงานร่วมกันหลายอย่าง ข้อมูลกลายเป็นความเงียบทิ้งข้อมูลซ้ำ ซ้อนล้าสมัยและไม่สำคัญ (ROT) ซึ่งไม่ทราบค่า การอำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลที่ปลอดภัยและการไหลของกระบวนการข้ามขอบเขต องค์กรช่วยเพิ่มผลผลิตและสร้างโอกาสในการตอบสนองและนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยของข้อมูลการทำงาน ร่วมกัน Fasoo นำเสนอโซลูชั่นการทำงานร่วมกันขององค์กรที่ใช้งานง่าย Wrapsody ซึ่งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและข้อมูล ROT
 ด้วย Wrapsody เราใช้วิธีการเฉพาะในการจัดการข้อมูล - ไฟล์ - ศูนย์กลางมากกว่าข้อความหรือพื้นที่เก็บข้อมูล - เป็นศูนย์กลาง Wrapsody จัดเตรียม APIs เพื่อเชื่อมต่อระหว่างเอกสารทั้งหมดที่อยู่ในไซโลของระบบการจัดการเอกสาร Wrapsody รวบรวมบันทึกการใช้งานจริงของเอกสารไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน A New Way to Share, Secure and Manage Your Documents

วิดีโอสาธิตการใช้งาน Wrapsody


KTN Business Solutions
Winai Sriariyanunt (K. Winai)
09-7993-6949
sales@ktnbs.com
sales@ktnbusinesssolutions.com

Jeje

เป็นผู้ที่มีความสนใจในเทคโนโลยีไอที และ Opensource เช่น Linux OS, CentOS, Zimbra, Zental

Twitter  Facebook  Line  Google+  Stumbleupon  
expand_less